Zemědělské

Obory s maturitní zkouškou

Agropodnikání

Všechny informace o studiu oboru Agropodnikání (41-41-M/01) najdete na webu odloučeného pracoviště ISŠ Cheb, p. o. v Dalovicích na: http://www.szes-dalovice.cz/.