Závěrečné zkoušky

Termíny závěrečných zkoušek prosinec 2019
  • 2.12. 2019 – písemná zkouška
  • 9.12. 2019 – ústní zkouška

  • písemná zkouška 13.9.
  • praktická zkouška od 16.9.
  • ústní zkoušky od 23.9.

Rozpis ústních zkoušek

pondělí 23.92019
třída žáci učebna zahájení čas zkoušky kom.č. předseda místopředseda TU zkoušející přísedící  odb. z praxe
2.STV 1 D 2.34 8.00 8.15-8.45 7 Kümmel Langmaier Bosák Matějková, Humeníková   Novák
3.ELM 5 9.00 9.15-11.00 1 Kümmel Hanzlík Marková Tercha, Škola, Třešková   Šíp
3.ZAH 1 D 2.32 13,00 13,15-14,00 9 Žemličková Vaníková Speierlová Karlíková, Bosák   Koždoň
3.TRU 1 11,45 12,00-12,45 6 Jirsa Pátek Kuklová Gubran, Bosák   Kyselák
3.KUC 1 D 2.32 9,15 9,30-10,15 3 Jakubíková Krutinová Králová Králová, Golláň, Hůdová Brisuda Plachý
2.PVS 1 10,30 10,45-11,30 3 Jakubíková Krutinová Bosák Králová, Kopecká, Humeníková Krejčová Plachý
3.MOV 4 II.34 11,30 11,45-13,15 5 Pátek Langmaier Bacílek Dobrovolný, Škola, Piklová   Fučík
3.KAD 1 D 2.32 8,00 8,15-9,00 4 Králová Jamrišková Kopecká Kopecká, Třešková Silovská Steinke

Pozn.: Přípravna pro žáky bude v učebně D 2.39

Pořadí žáků určí TU v den zkoušky

Zkoušející připraví pro členy komise anotace témat a pro zkoušející a na přípravu pro žáky celé znění otázek


Rozpis praktické části závěrečné zkoušky

třída datum čas zahájení zadání práce čas zahájení práce čas ukončení práce umístění zkoušky
3.KUC 17.-18.9. 7.00 10 minut 07.X 14.X LH Luisa
2.PVS 17.-18.9. 7.00 10 minut 07.X 14.X Studená kuchyně Divadlo
3.ZAH 16.9. 7.00 10 minut 07.X 14.X Májová M004
2.STV 16.-18.9. 7.00 10 minut 07.X 14.X pracoviště odborného výcviku
3.ELM 16.9. 7.00 10 minut 07.X 14.X pracoviště odborného výcviku
3.KAD 16.9. 7.00 10 minut 07.X 14.X odloučené pracoviště Jiráskova
3.MOV 16.-19.9. 7.00 10 minut 07.X 14.X autodílna na Hrázi
3.OZS 17.-18.9. 7.00 10 minut 07.X 14.X Školní statek Dolní Dvory
3.TRU 17.-19.9. 7.00 10 minut 07.X 14.X pracoviště odborného výcviku

 


Rozpis písemné části závěrečné zkoušky 13.9.2019

     
třída čas zahájení učebna
3.MOV 8.00 H102
3.OZS 8.00 M1.24
3.ELM 8.00 M1.24
3.INS 8.00 M1.24
2.STP 8.00 M1.24
3.ZAH 8.00 D2.32
3.KUC 8.00 D2.32
2.PVS 8.00 D2.32
3.KAD 8.00 D2.32
     

V případě potřeby prosím kontaktujte  Ing. Věru Jeníkovou.

Telefon: 734 522 602

Email: jenikova@iss-cheb.cz

Upozornění: Dle vyhlášky o ukončování vzdělávání: „Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu podle odstavce 1., chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.“