Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky


  •  3.6.2019-písemná část JZZ
  • 4.6.-7.6.2019-praktická část JZZ
  • 10.6.-12.6.2019-ústní část JZZ

 

V případě potřeby prosím kontaktujte  Mgr. Ing. Šumpicha.

Telefon: 739 322 426

Email: sumpich@iss-cheb.cz

Upozornění: Dle vyhlášky o ukončování vzdělávání: „Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu podle odstavce 1., chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.“