Organizace školního roku

Název dokumentu: Harmonogram školního roku 2018/2019

Označení dokumentu: D-3101-01

Poznámky:

a, v harmonogramu nejsou uvedeny mimorozvrhové akce pro žáky (exkurze, výlety);

b, v případě, že k 1. 9. 2018 nejsou stanoveny konkrétní termíny konání plánovaných akcí, je tato skutečnost uvedena v poznámce k jednotlivým měsícům.

Září 2018

3.                     zahájení školního roku 2018/2019 (dle rozpisu)

3. – 5.              třídnické hodiny (dle rozpisu)

3. – 7.              MZk (společná část) – didaktické testy a písemné práce

4.                     zahájení výuky dle rozvrhu pro žáky 2. – 4. ročníků

5.                     školení BOZP a PO žáků 1. ročníků

6.                     zahájení výuky dle rozvrhu pro žáky 1. ročníků

10. – 11.          MZk – praktická zkouška (profilová část)

11. – 14.          MZk – ústní část (profilová a společná část)

17.                   ZZk – písemná část

18. – 20.          ZZk – praktická část

21.                   ZZk – ústní zkoušky

24.                   předávání maturitních vysvědčení

28.                   Den české státnosti (státní svátek ČR

Říjen 2018

2.                     předávání výučních listů a vysvědčení o ZZk

4.                     prezentační výstava SŠ Karlovarského kraje – COPV, Ha Hrázi 1

4. – 5.              volno vyhlášené ředitelem školy

28.                   Vznik samostatného československého státu (státní svátek ČR)

29. – 30.          podzimní prázdniny

31.                              termín zveřejnění kritérií přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou pro školní rok 2019/2020

Listopad 2018

9.                     termín uzavření docházky a klasifikace za 1. čtvrtletí

12.                   pedagogická klasifikační porada 1. čtvrtletí

17.                   Den boje za svobodu a demokracii (státní svátek ČR)

21.                   rodičovské schůzky

23. – 24.          den otevřených dveří

30.                   termín podání přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou pro šk. rok 19/20)

 Prosinec 2018

1.                     nejzazší termín odevzdání přihlášek k jarnímu termínu MZk

10.                   ZZk – písemná část

11. – 13.          ZZk – praktická část

14.                   ZZk – ústní zkoušky

18.                   předávání výučních listů a vysvědčení o ZZk

21.                   poslední den školního vyučování v kalendářnm roce 2018

22.                   zahájení vánočních prázdnin

 Leden 2019

1.                     Den obnovy samostatného českého státu (státní svátek ČR)

2.                     ukončení vánočních prázdnin

3.                     zahájení vyučování v kalendářním roce 2019

14.                   talentová zkouška pro obor UŘSHN

19.                   den otevřených dveří

25.                   termín uzavření klasifikace za 1. pololetí

28.                   pedagogická klasifikační porada 1. pololetí

31.                   předání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí

31.                   termín zveřejnění kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 (obory vzdělání bez talentové zkoušky)

Únor 2019

1.                     pololetní prázdniny

9.                     maturitní ples

18. – 24.          jarní prázdniny

Březen 2019

1.                     termín podání přihlášek do denní formy vzdělávání pro šk. rok 2018/2019

22.                   náhradní termín uzavření klasifikace za 1. pololetí

22.                   setkání zaměstnanců školy u příležitosti Dne učitelů

Duben 2019

12. – 28.          1. kolo přijímacích zkoušek pro 4leté obory ukončované MZk

12.                   termín uzavření docházky a klasifikace za 3. čtvrtletí

15.                   pedagogická klasifikační porada za 3. čtvrtletí

16.                   rodičovské schůzky

17.                   termín uzavření docházky a klasifikace končících ročníků maturitních oborů

18.                   velikonoční prázdniny

19.                   Velký pátek (Státní svátek ČR)

22.                   Velikonoční pondělí (státní svátek ČR)

23.                   pedagogická rada pro žáky končících ročníků marutiních oborů

25.                   předání vysvědčení žákům končících ročníků maturitních oborů

Poznámka:

Harmonogram praktické části MZk není k 1. 9. 2018 stanoven.

Termín maturitní písemné práce z ČJL není MŠMT k 1. 9. 2018 stanoven.

Konkrétní termíny 1. kola přijímacích zkoušek nejsou MŠMT k 1. 9. 2018 stanoveny.

Květen 2019

1.                     Svátek práce (státní svátek ČR)

8.                     Den osvobození (státní svátek ČR)

24.                   uzávěrka končících ročníků učebních oborů (2. a 3. ročníky E/H oborů)

27.                   pedagogická rada pro končící ročníky učebních oborů (2. a 3. ročníky E/H oborů)

31.                   předání ročníkových vysvědčení žákům končících učebních oborů

Poznámka:

Harmonogram jarní části MZk (společná část), je MŠMT k 1. 9. 2018 obecně stanoven.

Ve dnech 2. – 15. 5. 2018 proběhnout didaktické testy a písemné práce. Ústní zkoušky mohou proběhnout od 16. 5. do 10. 6. 2018.

Termíny druhého a dalších kol přijímacích zkoušek nejsou k 1. 9. 2018 stanoveny.

Červen 2019

3.                     ZZk – písemná část

4. – 7.              ZZk – praktická část

10. – 12.          ZZk  – ústní zkoušky

17. – 21.          sportovně turistický kurz žáků 3. ročníků maturitních oborů

19.                   předávání výučních listů a vysvědčení o ZZk

21.                   termín uzavření docházky a klasifikace za 2. pololetí

24.                   pedagogická klasifikační porada 2. pololetí

25.                   nejzaší termín odevzdání přihlášky k podzimnímu termínu MZk

28.                   ukončení výuky, předávání ročníkových vysvědčení žákům nekončících ročníků

Poznámka:

Termíny druhého a dalších kol přijímacích zkoušek nejsou k 1. 9. 2018 stanoveny.

Červenec 2019

1.                     zahájení hlavních prázdnin

Srpen 2019

26. – 30.          doklasifikace/opravné zkoušky šk. roku 2018/2019

 

Zpracovali Ing. Nováková/Ing. Vaníková/Ing. Šumpich

 

V Chebu dne 20. 8. 2018                                                                              Mgr. Tomáš Mašek, v. r.

[/one_half_last]