Maturita

JARO 2019

 • Rozpis ústních maturitních zkoušek 4.EP-ST, 2.NA – zde
 • Rozpis ústních maturitních zkoušek 4.ME-USH – zde
 • Rozpis ústních maturitních zkoušek 4.VT – zde
 • Pozor změna: Praktická MZ oboru Strojírenství se koná v budově Na hrázi, učebna H102.
 • Praktické MZ – zahájení a učebny – zde

Od od 2. do 15. ledna probíhá přes Výsledkový portál žáka (VPŽ, vpz.cermat.cz) přihlašování žáků k výběrové zkoušce Matematika+. Zkouška je dobrovolná, její výsledky lze uplatnit v přijímacím řízení a stipendijních programech na řadě fakult vysokých škol v ČR. Bližší informace o zkoušce naleznou žáci na https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx.

   • Povolené pomůcky k písemné části MZ – zde
   • Přehled termínů maturitních zkoušek jaro 2019 – zde
   • Jednotné zkušební schéma – zde
   • Seznam četby – zde
   • Přehled profilových maturitních předmětů v profilové části (řádný i opravný termín) – zde

K jarnímu termínu maturitních zkoušek se lze přihlásit do 3. 12. 2018 do 15,00 u Ing. Novákové, Divadelní náměstí 9, Cheb.

Přehled maturitních otázek pro školní rok 2018/2019 – ŘÁDNÝ TERMÍN:

Pro opravné termíny platí maturitní otázky pro rok, ve kterém žák ukončil úspěsně 4. ročník (u oboru Podnikání 2. ročník) studia.


PODZIM 2018

   • Rozpis ústních maturitních zkoušek – zde
   • Praktické MZ – zahájení a učebny – zde
   • Přehled termínů ústních zkoušek podzim 2018 – zde
   • K podzimnímu termínu maturitních zkoušek je nutné se přihlásit do 25. 6. 2018 do 15,00 u Ing. Novákové, Divadelní náměstí 8, kancelář v 1. patře (tel. 734 522 608).

JARO 2018

   • Rozpis ústních maturitních zkoušek – zde
   • Praktické MZ – zahájení a učebny – zde
   • Informace k průběhu MZ – zde
   • Povolené pomůcky k písemné SČ MZ – zde
   • Informace k praktické zkoušce oboru USH – zde
   • Jednotné zkušební schéma – zde
   • Přehled termínů ústních zkoušek jaro 2018 – zde
   • Přehled profilových maturitních předmětů v profilové části (řádný i opravný termín) – zde
   • Základní informace k maturitní zkoušce 2018 – zde
   • Seznam četby – zde

Termín přihlášení ke zkoušce MATEMATIKA+ je prodloužen do 31. 1. 2018.

Informace k MZ oboru Agropodnikání – odloučené pracoviště Dalovice, přehled termínů:

   • Praktická MZ: 11. 5., 14. a 15. 5. 2018
   • Ústní zkoušky: 16. – 23. 5. 2018

Přehled maturitních otázek pro školní rok 2017/2018 – ŘÁDNÝ TERMÍN:

Pro opravné termíny platí maturitní otázky pro rok, ve kterém žák ukončil úspěsně 4. ročník (u oboru Podnikání 2. ročník) studia.

Informace na emailu:  novakova@iss-cheb.cz nebo tel.: 734 522 608.


Maturita 2017

PODZIM 2017


   • Harmonogram ústních maturitních zkoušek podzim 2017zde
   • Praktické maturity 11.9. 2017 – časy a učebnyzde
   • Jednotné zkušební schéma k MZ PODZIM 2017 – zde
   • Termíny maturitních zkoušek podzim 2017 – zde
   • K podzimnímu termínu maturitní zkoušky se musí studenti přihlásit u Ing. Novákové (budova Divadelní náměstní 8, 1. patro) nejpozději do 23. června 2017, do 30. června mohou odevzdat seznam četby (pokud tak již neučinili).

JARO 2017


Slavnostní předání maturitních vysvědčení bude probíhat v aule Houslařské školy, Obrněné brigády 603/36, Cheb dne 31. 5. 2017:

   • 14.00 třídy 4. EP, 4. VT a 2. NA
   • 15.00 třídy 4.ME-USH, 4. PS-ST

Absolventi se dostaví 20 minut předem ve společenském oděvu.

   • Harmonogram ústních maturitních zkoušek jaro 2017zde
   • K nepovinné výběrové zkoušce MATEMATIKA+ je možné se hlásit přes Výsledkový portál žáka nejpozději do 15. 1. 2017.
   • Přihlášku k maturitní zkoušce pro JARO 2017 je nutné podat do 1. 12. 2016 u Ing. Lady Novákové, Divadelní náměstí 8, kancelář v 1. patře.

Informace na emailu:  novakova@iss-cheb.cz nebo tel.: 734 522 608.

   • Praktické maturity – časy a učebny – zde
   • Základní informace k MZ JARO 2017 naleznete – zde
   • Maturitní zpravodaj k MZ JARO 2017 naleznete – zde
   • Maturitní zpravodaj č.4 k MZ JARO 2017 naleznete – zde
   • Sdělení MŠMT k MZ JARO 2017 naleznete – zde
   • Podrobné jednotné zkušební schéma k MZ JARO 2017 naleznete – zde
   • Jednotné zkušební schéma k MZ JARO 2017 (přílohy) naleznete – zde
   • Přehled maturitních termínů – profilová část – zde

Přehled maturitních otázek pro školní rok 2016/2017 – ŘÁDNÝ TERMÍN:

Přehled maturitních otázek pro školní rok 2016/2017 – OPRAVNÝ TERMÍN

Nepovinné předměty a otázky z nich pro opravný termín zůstávají stejné jako v předchozím školním roce.

   • Seznam četby – zde
   • Přehled maturitních předmětů v profilové části (řádný i opravný termín) – zde

Maturita 2016

PODZIM 2016


Protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky v tištěné podobě si mohou studenti vyzvednout u Ing. Lady Novákové, v budově Divadelní náměstí 8, v 1. patře.

Přehled učeben a časů zahájení praktické maturitní zkoušky – zde

Přehled termínů k ústní a praktické maturitní zkoušce – zde

4. USH – termín praktické maturity: 1. 7. – 25. 7. 2016, začátek vždy v 7.00, budova Májová; ústní zkoušky 13. 9. 2016.

Sdělení MŠMT – jednotné časové schéma zkoušek v podzimní zkušebním terminu 2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky.

Sdělení MŠMT zde

Přihlašování k podzimnímu termínu maturitních zkoušek bude probíhat do 24. 6. 2016 u Ing. Lady Nováková, budova u Divadla.

JARO 2016


Protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky v tištěné podobě si mohou žáci vyzvednout u Ing. Lady Nováková, v budově Divadelní náměstí 8, kancelář v 1. patře.

Sdělení MŠMT – jednotné časové schéma zkoušek v jarním zkušebním terminu 2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky.

   • Sdělení MŠMT zde
   • Jednotné zkušební schéma zde
   • Podrobné zkušební schéma zde
   • Povolené pomůcky zde
   • Informace k písemným maturitám zde

Do 30.11. se mohou žáci přihlašovat k jarnímu maturitnímu termínu JARO 2016, a to v kanceláři Ing. Dagmar Hronešové, na odloučeném pracovišti u Divadla.

1.12. je poslední možný termín, kdy mohou žáci předat svou vyplněnou a podepsanou přihlášku, poté bude přihlašování ukončeno. Profilová část – přehled maturitních předmětů pro školní rok 2015/2016 – řádné a opravné termíny zde.

Přehled maturitních předmětů pro školní rok 2015/2016 – ŘÁDNÝ termín

Přehled maturitních předmětů pro školní rok 2015/2016 – OPRAVNÝ termín

Všechny volitelné předměty pro dané obory zůstávají z minulého roku 14/15, pro nové obory 4.EP a 4.PS-ST jsou zde.

Na základě kritérii pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce stanovil ředitel školy 60 literárních děl.

Školní seznam literárních děl je platný pro jarní a podzimní zkušební období 2016. Každá škola, resp. její ředitel, zveřejňuje jeden seznam společný pro všechny maturanty dané školy v daném školním roce.

Školní seznam je pouze jeden dokument společný pro celou školu. (viz. příloha)

Bylo zveřejněno další číslo Maturitního zpravodaje. V novém čísle najdete kompletní informace týkající se přihlašování k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období 2016. Dále jsou k dispozici informace k předmětům a odkazy k oficiálním zdrojům pro úspěšné složení zkoušky. Součástí Zpravodaje je přehledná tabulka s důležitými termíny tohoto maturitního období. viz. příloha).


Maturita 2015

PODZIM 2015


Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Dne 23.9.2015 od 15 hod. proběhne slavnostní předání maturitních vysvědčení ředitelem školy termínu Podzim 2015.

Absolventi se dostaví 30 minut předem.

Slavnostní předávání bude v posluchárně na odloučeném pracovišti u Divadla, v učebně D 1.14 v přízemí. Ústní maturitní zkoušky – harmonogram PODZIM 2015

rozpis tříd:

14.9. – 4.VS + 4.PS

15.9. – 4.ME-USH + 2.NA + 3.V

16.9. – 4.VT + 4.ITE-ITV

Podrobný harmonogram – ústních maturitních zkoušek

Praktické maturitní zkoušky se budou konat 8.9. 2015.

začátek konání od 8 hod. – maturanti přijdou půl hodiny předem kvůli zahájení

4.VS + 4.OA + 2.NA – budova u Divadla – D 4.66

4.ITE-ITV, 4.VT + 3.V – budova Komenského – K 1.17

4.ME – sociální partner Sokolov – termín dle domluvy

 

Ústní maturitní zkoušky budou probíhat na odloučeném pracovišti u Divadla, v termínech:

14.9. – 4.VS, 4.ME+4.USH

15.9. – 4.PS, 2.NA+3.V

16.9. – 4.VT+4ITV-ITE

Od 1.7. budou připraveny vyplněné přihlášky k maturitní zkoušce pro školní rok 2014/2015. Vyzvedněte si je do 3.7.2015 do 12 hod. na budově u Divadla, u Ing. Hronešové (kancelář v 1. patře). Součástí vydání přihlášky je protokol o předání výpisů z přihlášek k MZ, který každý žák podepíše. V ostatních případech postupujte dle pokynů zaslaných na Vaše e-maily, uvedené v přihláškách.

Přihlašování žáků k podzimnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky 2015

Od 15.6.2015 se mohou žáci přihlásit k podzimnímu termínu maturitní zkoušky 2015, a to v kanceláři Ing. Dagmar Hronešové (hronesova@iss-cheb.cz) na budově u Divadla.

Ukončení přihlášení připadá na termín 25.6.2015 ve 14 hod.

Prostudujte si všechny informace zde v odkazu – Maturitní zpravodaj PODZIM 2015 (1. příloha)

A také základní informace pro žáky k písemným zkouškám SČ MZ – PODZIM 2015 (2. příloha)

JARO 2015


Sdělení MŠMT – kritéria hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

V souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015. ​

Sdělení MŠMT – jednotné časové schéma zkoušek v jarním zkušebním období 2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky.

PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE NA JAŘE 2015

Důležitá informace!

Od 11.12.2014 jsou k dispozici u Ing. Hronešové na odloučeném pracovišti u Divadla výpisy z přihlášky k maturitní zkoušce pro rok 2015. Kvůli kontrole předmětů si je vyzvedněte nejpozději do 19.12. do 10 hod.

Od 20.11.2014 jsou k dispozici přihlášky k maturitní zkoušce Jaro 2015. Přihlášky jsou k podepsání u Ing. Hronešové na budově u Divadla, v kanceláři v 1. patře.

K maturitní zkoušce se žáci musí nejprve přihlásit prostřednictvím oficiální přihlášky, kterou předají řediteli školy. Formulář přihlášky obdrží budoucí maturanti ve své kmenové škole v polovině listopadu, vyplněnou a podepsanou přihlášku k jarnímu zkušebnímu období pak musí odevzdat řediteli školy nejpozději do 1. prosince 2014. Jestliže žák žádá o přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky (PUP MZ, viz informace níže), musí spolu s přihláškou odevzdat také platný posudek školského poradenského zařízení (ŠPZ)

   • Školní seznam četby pro školní rok 2014/2015 ke stažení zde
   • Harmonogram MZ jaro 2015 ke stažení zde
   • Termíny společné části MZ jaro 2015 ke stažení zde
   • Profilové části MZ jaro 2015 ke stažení zde

Přehled maturitních předmětů pro školní rok 2014/2015 – ŘÁDNÝ termín

Přehled maturitních předmětů pro školní rok 2014/2015 – OPRAVNÝ termín


Žákovský průvodce maturitní zkouškou 2015

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání poskytlo další souhrnně zpracované užitečné informace ke zkouškám společné části maturitní zkoušky a také doporučení, na co si dát pozor. – zde

Informace o průběhu maturitních zkoušek JARO 2015 – zde

Pozvánky k maturitní zkoušce – společná část – DT a PP – MZ JARO 2015 – byly rozeslány e-mailem.

V případě potřeby si ji přihlášení studenti mohou vyzvednout u Ing. Hronešové na odloučeném pracovišti u Divadla.