Veřejné zakázky

  • Údaje o zadavateli

Název: Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace

Adresa: Obrněné brigády 2258/6, 350 02 Cheb

IČO: 00077461

  • Název veřejné zakázky

„Zajištění výuky, výcviku a zkoušek k získání řidičského oprávnění skupiny B“ a „Zajištění výuky, výcviku a zkoušek k získání řidičského oprávnění skupiny T“. 

Informace – zde