Strojírenské obory: Exkurze na Technické univerzitě v Chemnitz

Zajímavé akce v sousedním Německu se zúčastnili žáci Integrované střední školy v Chebu. V rámci projektu Akona, díky kterému zřídí škola plně robotické pracoviště pro výuku svých žáků, ale i pro odbornou veřejnost, si studenti oboru mechanik elektrotechnik prohlédli specializované pracoviště na Technické univerzitě v Chemnitz. V úvodní části této akce představili naši školu ostatním účastníkům a v krátké prezentaci se dozvěděli základní informace o fakultě strojního inženýrství na tamním institutu. Následovala zajímavá prohlídka jejich pracovišť na plánování výroby. Na nich byla nainstalována robotická zařízení jako automatické vozíky na přepravu materiálu, součástí apod., potom obráběcí centrum obsluhované bez pomoci lidské ruky, stejně jako montážní a expediční centrum. Tato pracoviště obsluhuje člověk pouze při programování jednotlivých úkonů a univerzitě slouží pro výuku studentů, ale také pro firmy, které zvažují takovéto možnosti ve svém podniku. Zde si mohou nasimulovat dílčí činnosti a vidět je přímo v praxi, nebo zhlédnout možnou podobu automatizace své produkce ve 3D virtuálním centru. Hlavní část exkurze se potom odehrála v konferenčním sálu, kde se žáci rozdělili do pracovních skupin a měli za úkol sestrojit automatický vozík a naprogramovat mu požadované pohyby a trasu. K tomu dostali stavebnici Lego a počítač. Naši žáci si počítali velice obstojně, i když jim někdy stála v cestě jazyková bariéra, ale i přesto došli zdárně k cíli a v konečném závodě na rychlost byl český robot druhý nejrychlejší, aniž by opustil naprogramovanou dráhu. Tato exkurze byla velmi zajímavá a pro žáky navíc poučná, získali novou zkušenost a navíc se v letošním roce mohou těšit na podobné pracoviště na Integrované škole.