Školní jídelna

Školní jídelna Integrované střední školy Cheb, příspěvkové organizace poskytuje:

  • celodenní stravu pro ubytované žáky v Domově mládeže ISŠ Cheb, p. o.;
  • obědy pro neubytované žáky základních a středních škol, se kterými má ISŠ Cheb, p. o. uzavřenou smlouvu o poskytování stravovacích služeb;
  • obědy pro pracovníky školy;
  • obědy pro pracovníky jiných organzací jejichž zřizovatelem je Karlovarský kraj;
  • stravování pro cizí strávníky v rámci doplňkové činnost.

 

  • Vnitřní řád školní jídelny účinný od 1. 2. 2018 – zde
  • Přihláška ke stravování – zde
  • Stravovací systém – jídelní lístek – zde
  • Označení alergenů v jídelníčků – zde