Zahraniční spolupráce

Výměnná odborná zahraniční praxe pro obor Kuchař – číšník

Ruská federace – Rusko – město Nižní Tagil

Projekt naší školy VÝMĚNNÉ ODBORNÉ ZAHRANIČNÍ PRAXE má své samostatné webové stránky, které sledujte na: www.vymenne-pobyty.cz

Vážení žáci a rodiče,

přijměte, prosím, pozvání k nahlédnutí do projektu výměnné odborné zahraniční praxe pro obor Kuchař – číšník v Ruské federaci v městě Nižní Tagil.

Projekt má počátek v červnu roku 2002, kdy u příležitosti hudebního festivalu FIJO přijela na pozvání Městského úřadu v  Chebu ředitelka Nižnětagilského targovo ekanomičeskovo koledža, Světlana Vladimirovna Galicyna. Přijela nejen zhlédnout samotný hudební  festival, ale také s myšlenkou najít v Chebu školu obdobného typu. Ve velmi krátké době se její záměr naplnil. V rámci doprovodného programu návštěvy se setkala s tehdejším ředitelem naší školy, Ing. Janem Kotem. Společně domluvili první body vzájemné dohody k výměnné odborné praxi a další spolupráci. Cílem projektu bylo nejen poznání přípravy jídel ruské kuchyně, ale také seznámení se způsobem života lidí v Rusku, tamní kulturou, přírodou a zvyky.

Je třeba zdůraznit, že celý tento projekt běží pod záštitou města Chebu v rámci partnerské dohody s městem Nižníj Tagil. Za každoročního přispění finančních prostředků z rozpočtu města probíhá úspěšně  dodnes.

Velkou zajímavostí dle sdělení Ministerstva školství v Moskvě je skutečnost, že naše partnerská škola v Nižním Tagilu je jedinou školou v Rusku, která má výměnnou „družbu“ se školou v České republice.

V současné době už můžeme hovořit o historii těchto výměnných odborných praxí. Jak už jsem v úvodu napsal, počátkem je rok 2002, kdy došlo k podepsání první dohody mezi školami. V dohodě jsou stanoveny přesné podmínky spolupráce, a tak jako první vyjíždějí v květnu roku 2003 naši studenti v doprovodu svých pedagogů na výměnnou odbornou praxi do Nižního Tagilu. Rok na to přijela skupina studentů z Nižního Tagilu k nám. Dnes již máme trvale zažito, že v lichém roce vyjíždíme do Ruska a v sudém se těšíme na příjezd ruských studentů do naší školy.

Na počátku roku 2007 navštívila při příležitosti  svého lázeňského pobytu opět naši školu  paní ředitelka S. V. Galicyna. S vedením školy dojednala další podrobnosti a tak byla Dohoda o spolupráci mezi školami prodloužena na další léta.

S nástupem nového ředitele školy PhDr. Miroslava Lišky se v chodu projektu nic nezměnilo. K podepsání nové  Dohody o spolupráci mezi školami  došlo při příležitosti návštěvy ředitele naší školy v Nižním Tagilu v červenci roku 2010. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Pan ředitel se podrobně seznámil s partnerskou školou a s některými tamními pedagogy. Navštívil všechna pracoviště, kam naši studenti docházejí k výkonu praxe. Na vlastní oči se přesvědčil o přínosu výměnných pobytů pro naše studenty. V rámci doprovodného programu byl na městském úřadu přijat starostkou města Nižní Tagil,  V. P. Isajevou.

V červnu roku 2012, v průběhu výměnných praxí ruských studentů u nás  v Chebu, projekt oslavil 10. výročí svého založení. Vyvrcholením oslav byl slavnostní družební česko-ruský společenský večer, kterého se zúčastnila ředitelka NTEK, Světlana Vladimirovna Galicyna, společně s dalšími pedagogy školy a sociálními partnery výměnných odborných praxí z Nižního Tagilu.

 

Reportáž z podpisu dohody o spolupráci Reportáž z návštěvy starostky Nižního Tagilu

(fotky)

A nyní něco více o samotném městě Nižní Tagil. www.nttet.e-tagil.ru www.ntagil.ru

Poloha

Město Nižní Tagil (rusky Ни́жний Таги́л) se nachází v Ruské federaci na Urale. Leží zhruba 20 km na východ od hranice mezi Evropou a Asií na řece Tagil. Administrativně spadá pod Sverdlovskou oblast. Podle sčítání obyvatelstva z roku 2002 zde žije 398 498 lidí.

Území je bohaté na přírodní zdroje, především pak na kovy (železo, měď, zlato, platina), nerosty (azbest, drahokamy, mastek), mramor a uhlí.

Historie

Město bylo založeno v roce 1722. V 19. století se stalo jedním z prvních center ruského průmyslu; vyráběla se zde ocel a výrobky ze železa. Roku 1833 zde byla vyrobena první ruská parní lokomotiva. Dnes se zde vyrábějí také železniční vagóny.

Podmínky účasti v projektu a průběh samotné přípravy k výjezdu

Projekt je určen především pro žáky 2. ročníků učebního oboru Kuchař-číšník. Ve výjimečných případech je skupina doplňována žáky 3. ročníku. Platí ale podmínka, že je pro tyto žáky v průběhu pobytu zařazena teoretická výuka odborných předmětů se zaměřením na přípravu k závěrečným zkouškám.

Na základě uzavřené dohody vyjíždí k výměnné odborné praxi skupina 12-ti žáků, která je složena ze 6-ti dívek a 6-ti chlapců. Toto složení je stanoveno vzhledem k ubytování a následně k vytvoření pracovních dvojic (dívka+chlapec). Utvořením šesti dvojic pak obsazujeme šest samostatných pracovišť. Skupinu doprovází vždy 2 pedagogové.

I když na praxi odjíždíme zpravidla v měsíci květnu, přípravu zahajujeme již v druhé polovině měsíce září daného školního roku, kdy žáky seznámíme s projektem a poskytneme jim základní vstupní informace.V rámci celé přípravy je velkou výhodou, že škola má z předešlých výměnných odborných praxí zpracované dokumentární filmy na DVD, které jim v rámci výuky promítneme.V kopii je pak možno DVD zapůjčit domů, aby i rodiče měli možnost tyto dokumentární filmy shlédnout.

Do třídy předkládáme průzkum zájmu prostřednictvím krátkého dotazníku s návratkou. Ze zájemců je po diskusi s třídním učitelem a učitelem odborného výcviku vybrána skupina žáků. Podmínkou k účasti jsou dobré výsledky v odborném výcviku a teoretickém vyučování, absence výchovných problémů, dobrý zdravotní stav, zvládnutí přepravy letadlem, platný cestovní doklad (platný ještě alespoň 3. měsíce po ukončení pobytu v Rusku). Vzhledem k tomu, že se v průběhu přípravy může u žáka cokoliv změnit a Rusko je země s vízovou povinností, připravujeme k výjezdu zpravidla 2-4 náhradníky.

Jakmile je skupina jmenovitě sestavena, vyžádáme si k výjezdu písemný souhlas rodičů (zákonných zástupců). Samotná příprava začíná pravidelnou výukou v krátkodobém kurzu ruského jazyka, jehož se povinně účastní všichni vybraní zájemci včetně náhradníků.

Žáci si po vyučování, popř. o sobotách připravují kulturní program a další potřebné. V měsíci dubnu organizujeme společnou schůzku s rodiči, další svoláváme těsně před vlastním odjezdem.

Financování celého projektu je kryto z finančních prostředků města Chebu a školy. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků v rozpočtech není však vyloučeno, že se v dalších letech na nákladech budou podílet i rodiče. Žák si v plné výši hradí náklady na cestovní pojištění, případně i náklady k vyřízení víz. Podílí se také na nákupu dárků, které pak předávají na svých pracovištích.

Přeprava do místa určení a vlastní průběh praxe

Vzhledem k příliš velké vzdálenosti (4000 km) se přepravujeme na místo určení letecky, a to z letiště Praha-Ruzyně, přistáváme na letišti v Jekatěrinburgu. Samotný přímý let trvá něco kolem 4 hodin. Dalších 146 km pak jedeme autobusem do Nižního Tagilu.

Ubytování je zajištěno v domově mládeže, který je součásti areálu školy. Pokoje jsou dvoulůžkové. Stravování je poskytováno ve školní jídelně.

Odbornou praxi žáci vykonávají ve vybraných restauračních provozech města N. Tagil, ale také v samotné školní jídelně po dobu tří týdnů. Pracovní doba je 6-ti hodinová. Víkendové dny jsou dny pracovního volna.

V průběhu celého pobytu je školou pro žáky připraven doprovodný program, který začíná po skončení pracovní doby. O víkendech je program organizován i v dopoledních hodinách.

Zde krátká ukázka z již proběhlých odborných praxí v Nižním Tagilu

Dokumentární film z roku 2005 – (11.05. – 01.06.) Dokumentární film z roku 2007 – (10.05. – 31. 05.) Dokumentární film z roku 2009 – (07.05. – 28.05.) Dokumentární film z roku 2011 – (12.5. – 2.6.)


[/one_half]


Odborná praxe v Berufliche Schulen Korbach und Bad Arolsen – SRN

Ve dnech 4. 3. až 17. 3. 2018 absolvovali žáci Integrované střední školy Cheb, p. o. odborné praktikum v BeruflicheSchulenKorbachundBadArolsen (SRN, Hesensko, více na: https://www.bs-korbach.de). Velmi bohatý program pro čtyři  žáky 2. ročníku oboru Mechanik elektrotechnik a čtyři žáky 3. ročníku oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje byl sestaven z jazykového kurzu, odborného elektrotechnického praktika a doprovodného programu (výlety, exkurze). Naši žáci i učitelé vysoce ocenili kvalitní zázemí, výukové prostory, připravenost/organizaci i průběh celé akce.

Den                             Program

4. 3.                            příjezd ubytování, organizační pokyny

5. 3.                            prohlídka školy, exkurze ve firmě EWF (regionální dodavatel energií)

6. – 7. 3.                    německo-český jazykový kurz

8. 3.                            exkurze ve firmě KoCos (měřící technika)

9. 3.                            výlet do národního parku Kellerwald-Edersee

10. 2.                          výlet do lyžařského střediska Willingen

12. – 16. 3.                odborné praktikum

  • zpracování fiktivní poptávky zákazníka, kreslení rozvodových schéma
  • zapojení bytového rozvodu – křížové a sériové přepínače
  • zapojení domovního rozvodu a spotřebičů
  • předání zakázky a její fakturace
  • ukončení akce, předání certifikátů

17. 3.                          odjezd

 

 

Poděkování patří všem žákům ISŠ Cheb, p. o. za všestranně perfektní reprezentaci školy, panu Davidu Skočilovi (učiteli odborného výcviku) za přípravu, zajištění dozoru a odbornou garanci celé akce a panu Ing. Hanzlíkovi (vedoucímu učiteli odborného výcviku skupiny elektrotechnických oborů) za spolupráci na přípravě celé akce.