Umělecké

Obory s maturitní zkouškou

Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů

Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů

Odborná houslařská škola Cheb, jako jedna ze škol v České Republice a zároveň jedna z pěti v Evropě, si Vám dovoluje nabídnout vzdělání v atraktivních oborech výroby hudebních nástrojů.

Naše škola má obrovské materiální zabezpečení a skvěle vybavené dílny tím nejmodernějším nářadím, které je nyní na celosvětovém trhu.

Každý školní rok zahajuje přední houslový virtuos Jaroslav Svěcený, který si pokaždé připravuje pro naše studenty zajímavé ukázky nejrůznějších hudebních nástrojů obohacené o jejich tónové přehrání.

Během studia vyrobí žáci nejméně tři nástroje (housle, nebo kytary), na které mají předkupní právo. Cena nástroje se odvíjí pouze od ceny použitého materiálu a navíc je studentovi poskytnuta sleva počítaná procentuelně s ohledem na jeho prospěch.

Naši studenti mají možnost se prezentovat se svými výrobky na prestižních mezinárodních soutěžích zaměřených na kvalitu zpracování a zvukovou zkoušku hudebního nástroje.

Pro své studenty škola pravidelně pořádá přehrávky hudebních nástrojů, kde se hodnotí tónová zkouška nástroje.

Naši žáci zde soutěží s předními mistry houslaři a kytaráři a dosahují výborných výsledků.

Kromě klasického odborného výcviku je na škole zaveden odpolední kroužek, který je zaměřen na rozvoj a inovaci současných hudebních nástrojů (ukázka zde).

Od roku 2011 bude na naší škole otevřen letní workshop, kde nabídne zájemcům možnost postavit si hudební nástroj pod dohledem našich mistrů.

Navštívit nás můžete kdykoliv po předchozím telefonickém ohlášení.

Dny otevřených dveří jsou u nás každý pracovní den mimo prázdnin!

Přihláška ke vzdělávání – studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou ve střední škole, v konzervatoři