Strojírenské

Obory s maturitní zkouškou

Strojírenství - programování CNC strojů

Strojírenství – programování CNC strojů

Absolventi oboru Strojírenství – programování CNC strojů se mohou uplatnit především na středních technicko-hospodářských pozicích ve strojírenství (popř. v příbuzných technických odvětvích), a to při zajišťování konstrukční (popř. projektové) a technologické části výrobního procesu, při organizaci provozních činností, v obchodně-technických službách apod. V oblasti péče o provozuschopnost strojů, zařízení a dopravních prostředků apod. . Příklady pracovních pozic, na kterých se mohou absolventi jako strojírenští technici v praxi uplatnit: konstruktér, technolog, mistr ve výrobě, dispečer, dílenský plánovač, kontrolor jakosti, technik investic a engineeringu, technický manažer provozu a další. Žáci oboru Strojírenství mohou získat stipendium Karlovarského kraje. Absolvování oboru vytváří předpoklad pro úspěšné studium vybraných odborných technických vysokých škol.

Obory s výučním listem

Strojírenské práce

Strojírenské práce

Absolventi vzdělávacích programů konstruovaných na základě tohoto studia jsou schopni vykonávat buď rutinní montážní a servisní práce (popř. jednoduché opravy nesložitých strojírenských výrobků), zámečnické práce ve stavebnictví, či obsluhovat seřízené konvenční obráběcí stroje na kovy při nenáročných technologických operacích. Uplatní se v povolání strojírenský dělník. Žáci oboru Strojírenské práce mohou získat školní stipendium.


Mechanik opravář motorových vozidel

Mechanik opravář motorových vozidel

Vzdělání umožňuje kvalifikovaný výkon činností při opravách silničních motorových a přípojných vozidel. Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly (STK), stanicích měření emisí (SME) apod. . Při provádění montáže a demontáže, zajišťování oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí (příp. s drobnou úpravou), funkční kontroly po provedené opravě a seřízení, obsluhy diagnostických zařízení pro zjišťování závad a kontroly technického stavu vozidel, vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření, zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů apod.

Opravář zemědělských strojů

Opravář zemědělských strojů

Absolvent se uplatní zejména v oblasti zemědělského opravárenství a servisních služeb v povolání opravář zemědělských strojů. Kromě provádění vlastních oprav, výroby a renovace součástí, údržby a seřizování strojů a zařízení jsou absolventi rovněž schopni hodnotit provozní spolehlivost zemědělské techniky a motorových vozidel (zejména traktorů) pomocí diagnostických zařízení. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění na traktor, osobní a nákladní automobil, či svářecký certifikát.