Stavební

Obory s maturitní zkouškou

Stavebnictví - pro šk. rok 18/19 a další již není/nebude v naší nabídce

Projekční činnost
Po úspěšném absolvování oboru
Projekční činnost se primárně
předpokládá uplatnění absolventa
u stavebních firem bez ohledu na jejich
velikost se základní, resp. převažující
orientací na realizaci staveb pozemního
stavitelství jak v regionu, tak u firem
s nadregionální působností
na středních technických pozicích.
Absolvent se uplatní u projekčních firem
na pozici projektant – asistent,
která je po pětileté praxi předstupněm
pro výkon vlastní projekční činnosti
na základě autorizace na stupeň technik
ve smyslu Autorizačního zákona.
V neposlední řadě se absolvent může
ucházet o místo referenta státní správy
a samosprávy, především na stavebních
úřadech, dále může působit jako
pracovník marketingu ve výrobě a při
prodeji stavebních hmot a materiálů.
Stavební provoz
Po úspěšném absolvování oboru
Stavební provoz se primárně
předpokládá uplatnění absolventa
u stavebních firem. Konkrétně
se jedná o funkce: – mistr stavební
výroby – stavbyvedoucí menších
a jednoduchých staveb (po zapracování)
– přípravář stavební výroby – rozpočtář
nabídkových a realizačních rozpočtů.
Absolvent se dále uplatní u projekčních
firem na pozici projektant – asistent,
která je po pětileté praxi předstupněm
pro výkon vlastní projekční činnosti
na základě autorizace na stupeň technik
– ve smyslu Autorizačního zákona.
V neposlední řadě se absolvent může
ucházet o místo referenta státní správy
a samosprávy, především na stavebních
úřadech, dále může působit jako
pracovník marketingu ve výrobě a při
prodeji stavebních hmot a materiálů.
Žáci oboru Stavebnictví mohou získat
školní stipendium.
Absolvování oboru vytváří předpoklad
pro úspěšné studium vybraných
odborných technických vysokých
škol.

Obory s výučním listem

Truhlář

Truhlář

 

Absolvent se bude moci v praxi uplatnit ve velkých, středně velkých i malých firmách při vykonávání odborných prací ve výrobě nábytku a zařízení, stavebně truhlářských výrobků, lehkých dřevostaveb, prvků zahradní architektury, sportovních potřeb, hraček, domácích a hospodářských potřeb, obalů, podlahovin, při opravách a renovaci truhlářských výrobků. Uplatnit se budou moci rovněž v oblasti výrobní kontroly, případně i v oblasti kontroly jakosti výrobků, ekonomiky, obchodu a logistiky. V uvedených oblastech se uplatní jak v pozici zaměstnance, tak v pozici zaměstnavatele při výkonu vlastních podnikatelských aktivit. Žáci oboru Truhlář mohou získat stipendium Karlovarského kraje.

 

Stavební práce

Stavební práce

 

Absolvent se uplatní při výkonu jednoduchých prací ve stavebnictví. Je schopen provádět jednoduché zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, montáž prefabrikátů, povrchové úpravy zdiva omítkami a jednoduché tepelné izolace. Žáci oboru Stavební práce mohou získat školní stipendium.

 

Zedník - pro šk. rok 18/19 a další již není/nebude v naší nabídce

Zedník

 

Absolvent se uplatní jako zaměstnanec stavebních firem při provádění zednických prací. Po nezbytné praxi je rovněž připraven pro podnikatelskou činnost v rozsahu povoleném živnostenským zákonem. Absolvent, připravovaný na základě tohoto ŠVP, bude schopen provádět jednoduché stavby, betonářské práce, hydroizolace, zdění, obklady, dlažby, omítky, osazování zárubní a oken, zateplování objektů. Dále může uplatnit částečné znalosti dřevěných konstrukcí, sádrokartonářských prací, nátěrů a maleb, instalatérských, pokrývačských a klempířských prací. Žáci oboru Zedník mohou získat školní stipendium i stipendium Karlovarského kraje.

 

 

Instalatér

Instalatér

Absolvent oboru je připraven samostatně vykonávat instalatérské práce, tj. montáž, opravy a údržbu vnitřních rozvodů (včetně přípojky) studené a teplé vody, kanalizace, topení a plynu včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů v objektech bytové, občanské, popř. průmyslové výstavby. Absolventi se mohou uplatit jako zaměstnanci, podnikatelé nebo živnostníci. Žáci oboru Instalatér mohou získat stipendium Karlovarského kraje.