Gastronomické

Obory s výučním listem

Kuchař - číšník

Kuchař – číšník

Absolvent oboru Kuchař-číšník pro pohostinství se uplatní při výkonu činností na úseku výroby a odbytu v provozovnách veřejného i účelového stravování v pozici zaměstnance. Bude mít i odborné předpoklady pro soukromé podnikání v oblasti pohostinství. Absolvent zvládne nejrůznější způsoby přípravy pokrmů a nápojů tuzemské kuchyně, ale i jiných zahraničních kuchyní. Zvládne pokrmy teplé a studené kuchyně, připraví i jednoduché dezerty, a vhodně zvolí způsoby pro jejich uchovávání.

Práce ve stravování

Práce ve stravování

Po ukončení přípravy v učebním oboru a úspěšném složení závěrečné zkoušky je žák schopen vykonávat jednoduché pracovní činnosti ve společném stravování na úseku přípravy jídel, obsluhy a obsluhy v ubytovacích zařízeních. Jde o tyto činnosti: a) na úseku přípravy jídel – příprava surovin a polotovarů pro teplou a studenou kuchyni – manipulace se surovinami a polotovary – skladování surovin a polotovarů – příprava jednoduchých pokrmů a nápojů v teplé kuchyni b) na úseku obsluhy – přípravné práce – jednoduchá obsluha v odbytových střediscích, debarace – práce ve výčepu c) v ubytovacích zařízeních jde o činnost spojenou s vykonáváním funkcí – hotelový vrátný – hotelový zřízenec – pokojská

Prodavač a výrobce lahůdek - pro šk. rok 18/19 a další již není/nebude v naší nabídce

Prodavač a výrobce lahůdek

Absolvent se uplatní při výkonu povolání prodavač nebo pokladník v obchodě, nejen v pozici zaměstnance, ale bude mít i základní odborné předpoklady pro roli soukromého podnikatele v oblasti obchodu. Absolvent bude umět zejména připravit a upravit zboží různého sortimentu k prodeji, předvést zboží zákazníkovi i s náležitým odborným výkladem, prodat zboží a vystavit náležité doklady spojené s prodejem, vyřídit reklamaci zákazníka, pracovat na různých pokladních systémech a provádět hotovostní a bezhotovostní platby, provádět činnosti spojené s odběrem, skladováním a rozmísťováním zboží v provozovně, s vedením patřičných dokladů a bude připraven uplatňovat při prodeji základní marketingová pravidla prodeje.

Potravinářská výroba - cukrář

Potravinářská výroba – cukrář

Absolvent se uplatní v potravinářském průmyslu při vykonávání jednoduchých činností při výrobě potravinářských výrobků zejména při výrobě cukrářských výrobků, jemného pečiva, trvanlivého pečiva, nebo při zpracování masa a výrobě masných výrobků a konzerv, nebo při zpracování mléka a výrobě mléčných výrobků apod. Je připravován především pro výkon jednodušších činností při skladování surovin a pomocných látek, při přejímce, přípravě, třídění, úpravě a hodnocení surovin k technologickému zpracování, manipulaci se surovinami, polotovary a hotovými výrobky, při jejich hodnocení, balení a expedici. Uplatní se při obsluze a jednoduché údržbě strojů a zařízení v cukrářské výrobě.