Elektrotechnické

Obory s maturitní zkouškou

Informační technologie - umělá inteligence

Informační technologie – umělá inteligence

Absolvent tohoto studijního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník pro výkon funkcí, souvisejících se správou informačních systémů, komunikací v počítačových sítích, programováním aplikací pro standardní uživatelské rozhraní včetně práce s relačními databázemi a grafickými informacemi. Typickými činnostmi, kterými se absolventi tohoto oboru zabývají, jsou činnosti zabezpečující bezporuchový chod počítačových sítí včetně zpracovávání požadavků jejich majitelů a uživatelů a využití výpočetní techniky v jednotlivých firmách a institucích. Absolventi si osvojí široký teoretický i praktický základ oboru a jsou specialisty v pracovních pozicích jako správce počítačové sítě, programátor, správce aplikací, hardwarový technik, technik v oblasti sítí. Absolvování oboru vytváří předpoklad pro úspěšné studium vybraných odborných technických vysokých škol.

Mechanik elektrotechnik - robotizace

Mechanik elektrotechnik – robotizace

Studijní obor Mechanik – elektrotechnik, je obor se širokým základem a se specializací ve vyšších ročnících. Teoretická a praktická příprava je zaměřena na činnosti spojené s návrhy, montáží, údržbou, oživováním, seřizováním, zkoušením, testováním, servisem a opravami elektronických systémů z oblastí automatizace, měřicí a regulační techniky, výpočetní a organizační techniky, zabezpečovacích a požárních zařízení, spotřební elektroniky, přenosových zařízení, zdravotních přístrojů a dalších oborů pracujících s elektronickými zařízeními a přístroji. Absolvent se uplatní především na poli obsluhy a údržby automatizovaných a robotických pracovišť. Absolvování oboru vytváří předpoklad pro úspěšné studium vybraných odborných technických vysokých škol.

Obory s výučním listem

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Elektromechanik

Příprava ve studijním oboru elektromechanik silnoproud vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent byl schopen v praxi samostatně pracovat v návaznosti na vyhlášku 50/78 Sb provádět a vykonávat komplexní činnost spojenou s instalací, jednoduššími návrhy, oživováním, opravami, provozem, diagnostikou, seřizováním, údržbou konkrétních elektrotechnických systémů a zařízení. Po ukončení studia je dobře připraven na absolvování specializačních kurzů.