Houslařská škola

Zaměření

Odborná houslařská škola Cheb, jako jedna ze škol v České Republice a zároveň jedna z pěti v Evropě, si Vám dovoluje nabídnout vzdělání v atraktivních oborech výroby hudebních nástrojů.

Naše škola má obrovské materiální zabezpečení a skvěle vybavené dílny tím nejmodernějším nářadím, které je nyní na celosvětovém trhu. Každý školní rok zahajuje přední houslový virtuos Jaroslav Svěcený, který si pokaždé připravuje pro naše studenty zajímavé ukázky nejrůznějších hudebních nástrojů obohacené o jejich tónové přehrání.

Během studia vyrobí žáci nejméně tři nástroje (housle, nebo kytary), na které mají předkupní právo. Cena nástroje se odvíjí pouze od ceny použitého materiálu a navíc je studentovi poskytnuta sleva počítaná procentuelně s ohledem na jeho prospěch. Naši studenti mají možnost se prezentovat se svými výrobky na prestižních mezinárodních soutěžích zaměřených na kvalitu zpracování a zvukovou zkoušku hudebního nástroje. Pro své studenty škola pravidelně pořádá přehrávky hudebních nástrojů, kde se hodnotí tónová zkouška nástroje.

Naši žáci zde soutěží s předními mistry houslaři a kytaráři a dosahují výborných výsledků. Kromě klasického odborného výcviku je na škole zaveden odpolední kroužek, který je zaměřen na rozvoj a inovaci současných hudebních nástrojů. Od roku 2011 bude na naší škole otevřen letní workshop, kde nabídne zájemcům možnost postavit si hudební nástroj pod dohledem našich mistrů.

Navštívit nás můžete kdykoliv po předchozím telefonickém ohlášení. Dny otevřených dveří jsou u nás každý pracovní den mimo prázdnin!

Profil absolventa Učební plán Přihláška ke vzdělávání – studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou ve střední škole v konzervatoři

Historie

Houslařství a Luby patří k sobě už dávno. Přesněji řečeno – výroba nástrojů se zde traduje asi od poloviny 17. století. Tehdy po tom, co krajem prošla ničivá třicetiletá válka a navíc došlo v místě k omezení těžby kovů, dostali se místní obyvatelé do tíživé hospodářské situace. Domácká výroba hudebních nástrojů byla východiskem.Luby se záhy staly světoznámými ve výrobě strunných hudebních nástrojů, byly dokonce nazývány rakouskou Cremonou. Není tedy divu, že vznikla potřeba odborně pěstovat vztah k hudbě a dále rozvíjet houslařské řemeslo.Z těchto důvodů byla roku 1873 založena státní škola se dvěma odděleními – hudebním a hudebně nástrojařským. Vyučování probíhalo zpočátku na několika místech ve městě, nejvíce v budově radnice.

Na začátku století se začalo s výstavbou budovy školy, ta byla dokončena roku 1911 a s menšími stavebními úpravami sloužila svému účelu až do roku 2005, kdy proběhla optimalizace školství. Výsledkem bylo přesunutí a sloučení houslařské školy s Integrovanou střední školou v Chebu.Odborná škola v Lubech byla v místě velmi populární a hudební oddělení navštěvovala téměř celá populace. Škola měla vlastní orchestr i komorní soubor a hudebníci jí vychovaní přecházeli i do dalších orchestrálních těles, např. hudby ostrostřelců či spolku místních hasičů.

Poválečná situace byla v Lubech složitá. Přesto došlo už v roce 1946 ke znovuotevření bývalé Státní odborné školy výroby hudebních nástrojů. Nejdříve jako závodní učňovské školy výrobců nástrojů a později byl tříletý učební obor Mechanik hudebních nástrojů vyučován ve Středním odborném učilišti. V roce 1989 byla výuka rozšířena i o čtyřletý studijní obor zakončený maturitou Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů.V současnosti probíhá výuka oborů v samostatné budově houslařské školy, která je součástí Integrované střední školy Cheb.

Dne 13. 9. 2003 se konaly oslavy výročí 130 let školy. Oslavy byly zároveň v den tzv. Lubského podzimu pořádaného městem.

Učebnice Dějiny hudby – autorka Irena Kindlová

Učebnice dějin hudby je připraveny pro vyučování v jednom ročníku. Předpokládá dotaci 66 hodin. Látka je rozdělena do 58 lekcí. Učitel má tedy možnost volně disponovat 8 hodinami. Může je věnovat poslechům rozsáhlejších skladeb, rozšíření látky u skladatelů, jimž se chce věnovat nad rámec učebnice nebo je využije pro opakování. V učebnici najdete studijní texty a za každým z nich úkol. Řešení úkolů lze ověřit v klíči na konci učebnice. Za ním je ještě umístěn jmenný rejstřík skladatelů a slovníček použitých pojmů. V textech se objevují odkazy na webové stránky encyklopedie wikipedia. Pro české studenty jsou odkazy platné, zahraniční uživatelé si musí vyhledat příslušné informace na stránkách své národní verze wikipedie.Ať vám tento text pomůže alespoň pootevřít dveře ke krásnému tajemství – hudbě.

Část 1 Klíč k části 1 Část 2 Klíč k části 2 Část 3 Klíč k části 3 Část 4 Klíč k části 4 Část 5 Klíč k části 5 Použitá literatura Slovník pojmů

Materiály – autor Štěpán Gubran

Pomocné materiály

Aktuality

Přečtěte si novinky z Houslařské školy.

Fotogalerie

Tónové přehrávky 2010 Prodej hudebních nástrojů Kroužek na houslařské škole Žáci při práci Tajemství výroby HN Tónové přehrávky 2011 Exkurze a výstavy Workshop 2011 Zahájení školního roku Jaroslevem Svěceným Praktikum na Houslařské škole Hudební nástroje určené k prodeji Tónové přehrávky v Lubech 2012

Užitečné odkazy

Internetový časopis LESU ZDAR Housle.cz Mezi stromy Wikipedie Sandragon – potřeby pro restaurátory Video – výroba houslí od A do Z Výroba kytar Muzikus.cz Houslařská škola Cheb Nová maturita Stewart – MacDonald Kalkulačka na kytarové pražce