Historie a současnost

Profil školy

Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace je významným regionálním centrem odborného vzdělávání s bohatou tradicí a širokou nabídkou oborů vzdělání.

 

Oborová struktura pro školní rok 2018/2019

 

Maturitní obory (4-leté):

Agropodnikání (vyučování na odloučeném pracovišti v Dalovicích)

Ekonomika a podnikání

Informační technologie

Mechanik elektrotechnik

Strojírenství – programování CNC strojů

Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů

 

Učební obory (3-leté, skupina H)

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Instalatér

Kadeřník

Kuchař-číšník

Mechanik opravář motorových vozidel

Opravář zemědělských strojů

Truhlář

Zahradník

 

Učební obory (3-leté, skupina E)

Potravinářská výroba – cukrář

Strojírenské práce

 

Učební obory (2-leté, skupina E)

Práce ve stravování

Stavební práce

 

Naším hlavním cílem je příprava všestranně vybavených, konkurenceschopných absolventů, kteří jsou připraveni pro výkon budoucího povolání nebo další studium VOŠ/VŠ. Z tohoto důvodu je pro naši školu prioritou kvalitní realizace všech částí výchovně-vzdělávacího procesu.

 

Díky realizaci tři velkých projektů financovaných z ROP Severozápad „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb CZ.1.09/1.3.00/41.00970“, „ISŠ Cheb – Centrum dřevozpracujících oborů CZ.1.09/1.3.00/78.01260” a „Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku CZ.1.09/1.3.00/68.01143“ a dalších projektů v operačních programech Výzkum, vývoj, vzdělávání, Životní prostředí nebo programu Ziel3/Cíl3 disponuje naše škola velmi dobrým prostorovým, materiálním a technologickým zázemím pro teoretické i praktické vyučování.

 

Součástí naší školy je domov mládeže, školní jídelna, autoškola a svářečská škola.

 

Škola poskytuje stipendia žáků vybraných oborů.

 

Škola má žákovský parlament.

 

Škola má garantovaný facebookový profil.

 

V mnoha podobách (odborný výcvik, odborná praxe, exkurze, náborové akce) spolupracujeme s partnery/zaměstnavateli v regionu s vazbou na všechny nabízené obory vzdělání.

 

Historie

Škola ve své současné podobě vznikla ve dvou etapách.

V první etapě byly od 1. 7. 2006 kIntegrované střední škole zemědělsko-manažerské, Učilišti a Odbornému učilišti Chebpřipojeny:

Střední odborná škola Cheb;

Střední odborné učiliště řemesel Cheb;

Střední odborná škola hudebních nástrojů Luby.

Ve druhé etapě došlo na základě Usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 439/11/17 ze dne 1. listopadu 2017 ke sloučení ISŠ Cheb, p. o. se Střední zemědělskou školou Dalovice, p. o. ke dni 1. 1. 2018.