O škole

Profil školy

Integrovaná střední škola Cheb, p. o. je významným regionálním centrem odborného vzdělávání, které pro školní rok 2018/2019 nabízí 18 oborů vzdělání ukončovaných maturitní i závěrečnou zkouškou.

Škola patří mezi vzdělávací instituce se zaměřením na obory technické (strojírenství, výpočetní technika, elektrotechnika, stavebnictví), řemeslné, ekonomické, stravování a služby. Unikátní součástí školy je obor uměleckořemeslné stavby hudebních nástrojů.

Škola poskytuje žákům velmi kvalitní zázemí (odborné a IT učebny, dílny, Technologické centrum, robotizační pracoviště), materiální vybavení (audiovizuální technika, PC, učební pomůcky) a kvalifikovaný učitelský sbor.

Součástí ISŠ Cheb, p. o. je i autoškola, svářečská škola, školní jídelna a domov mládeže.

Škola poskytuje stipendia žákům vybraných oborů.

Škola má žákovský parlament.

Kontakty

Telefon:            354 408 011

Mobil:               734 522 684

Email:               info@iss-cheb.cz

Web:                www.iss-cheb.cz

 

ISŠ Cheb, p. o.

Obrněné brigády 2258/6

350 02 Cheb

 

Ředitel školy:   Ing. Jan Homolka