Další činnost

ISŠ Cheb nabízí zájemcům i další činnosti spojené se vzděláváním a praktickou činností v jednotlivých studijních oborech.

Další vzdělávání
Autoškola
Svářečská škola
Kadeřnictví
Školní jídelna
Ubytování
Oslavy a rauty
Rekonstrukce
Prodej hudebních nástrojů
Workshopy
Nepotřebný majetek