Aktuality: Gastro soutěž v Kraslicích dne 16.5.2016

Soutěž se skládala ze tří disciplín. Grilování špízů s přípravou přílohy a dipu, příprava tabule pro dvě osoby na téma Den slunce a soutěž v čepování piva, zakončenou během okolo náměstí se dvěma natočenými půllitry piva.

Tohoto třetího ročníku se účastnilo celkem osm tříčlenných družstev. Přijeli žáci z Domažlic, Sokolova, Kynšperku ,ISŠ Cheb, Žatce a Karlových Varů, které měli tři týmy.

Za naší školu se zúčastnilo tříčlenné družstvo ve složení Michael Bouček, I.KUC, Natálie Benedeková II.KUC a Ladislav Zadych III.KUC.

Samotná soutěž probíhala ve venkovním areálu Městského domu kultury Kraslice. Soutěžící přivítala paní ředitelka Střední školy živnostenské Mgr. Medunová a slavnostní zahájení provedl úvodním slovem starosta města Kraslic.

Poté se zapálily grily a začala vlastní soutěž, která se skládala z grilování, prezentace pokrmu a úklidu pracoviště. Hodnotila se chuť, úprava na talíři, kreativita, dodržování hygienických zásad a zručnost soutěžících.

Na dalším stanovišti soutěžící připravovali slavnostně prostřené stoly pro dvě osoby. Zde se hodnotilo, s jakým úspěchem se žákům podařilo vystihnout a realizovat zadané téma, preciznost a dokonalost prostření a v neposlední řadě „umělecký dojem“.

Třetí část, točení piva, se konala na přenosném výčepním zařízení, které ne vždy je pro točení piva optimální. Žáci ale měli možnost si zkušebně dvě tři piva natočit, aby si zařízení tzv. osahali. Poté, to které se jim podařilo nejlépe načepovat, předkládali před hodnotící porotu. Zde se hodnotila správnost míry, hustota a množství pěny a též technika čepování.

Závěrem následoval běh s pivem, který spíše proběhl jako sprint s pivem. Toto klání bylo spíše pro pobavení a zahřátí účastníků, jelikož počasí nám nepřálo, bylo chladno a déšť.

Hodnotící porota přidělovala soutěžícím bodové ohodnocení, které závěrem organizační výbor sečetl a vyhodnotil. Výsledky vyhlásila paní ředitelka Mgr. Medunová, která zároveň předala vítězům diplomy a tašky s upomínkovými předměty.

Pro naše žáky skončila soutěž úspěchem: v grilování – 1. místo, v čepování piva a v běhu s pivem – 2. místo.

Soutěž byla otevřená i pro veřejnost a přišlo poměrně dost návštěvníků a diváků, kteří mohli soutěž sledovat. Byli zde též zástupci regionálního tisku a televize, kteří zde pořizovali obrazový materiál.

Na vedení a přípravě družstva ISŠ Cheb se podílel realizační tým ve složení UOV Jaromír Olišar a UOV Jiří Brisuda. Poděkování patří též panu školníkovi J. Rejkubovi za jeho technickou podporu, dopravu, pomoc se stěhováním vybavení a materiálu a též za hlasité povzbuzování v průběhu soutěže.

Jiří Brisuda a Jaromír Olišar