Aktuality: Nový obor Řezník-uzenář od 09/2019

Integrovaná střední škola Cheb, p. o.  nově nabízí uchazečům obor 29-56-H/01 Řezník-uzenář. Přihlášky do uvedeného oboru vzdělání budeme přijímat v termínu 1. 3. 2019. Přijatí uchazeči, kteří složí zápisový lístek, nastoupí ke studiu 2. 9. 2019. V případě potřeby prosím kontaktujte ředitele školy (734 520 901, masek@iss-cheb.cz).

Specifikace oboru vzdělání:

Název oboru:                 Řezník-uzenář

Kód oboru vzdělání:     29-56-H/01

Stupeň vzdělání:           střední vzdělání s výučním listem

Délka studia:                 3 roky

Forma studia:               denní vzdělávání s výučním listem

Zaměstnavatelé regionu intenzivně poptávají kvalifikované odborníky, kterých se jim dlouhodobě nedostává. Škola tak odpovídajícím způsobem reaguje na doplnění oborové struktury s těsnou vazbou na aktuální i budoucí poptávku trhu práce.

  • Řezník-uzenář – ročníkový učební plán – zde

 

V Chebu dne 16. 11. 2018

 

ředitel školy