Aktuality: Přijímací řízení pro šk. rok 2019/2020

 • Výsledky 5. kola přijímacího řízení do oborů ukončovaných závěrečnou zkouškou (učebních oborů)zde

 • Vyhlášení 5. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2019/2020 – zde
 • Kritéria 5. kolo – obory ukončované závěrečnou zkouškou (učební obory) – zde

 • Výsledky 3. kola přijímacího řízení na obor s talentovou zkouškou – zde

 • Výsledky 4. kola přijímacího řízení do oborů ukončovaných závěrečnou zkouškou (učebních oborů)zde

 • Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2019/2020 – zde
 • Kritéria 4. kolo – obory ukončované maturitní zkouškou – zde
 • Kritéria 4. kolo – obory ukončované závěrečnou zkouškou (učební obory) – zde

 • Výsledky 3. kola přijímacího řízení do oborů ukončovaných maturitní zkouškou (maturitních oborů)zde
 • Výsledky 3. kola přijímacího řízení do oborů ukončovaných závěrečnou zkouškou (učebních oborů)zde

 • Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2019/2020 – zde
 • Kritéria 3. kolo – obory ukončované maturitní zkouškou – zde
 • Kritéria 3. kolo – obory ukončované závěrečnou zkouškou (učební obory) – zde

 • Výsledky 2. kola přijímacího řízení do oborů ukončovaných maturitní zkouškou (maturitních oborů)zde
 • Výsledky 2. kola přijímacího řízení do oborů ukončovaných závěrečnou zkouškou (učebních oborů)zde

 • Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2019/2020 – zde
 • Vyhlášení 3.kola přijímacího řízení na obor s talentovou zkouškou – zde
 • Kritéria 2. kolo – obory ukončované maturitní zkouškou – zde
 • Kritéria 2. kolo – obory ukončované závěrečnou zkouškou (učební obory) – zde
 • Kritéria 3. kola přijímacího řízení na obor s talentovou zkouškou – zde

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do oborů ukončovaných maturitní zkouškou (maturitních oborů) L,M – 4-leté maturitní obory


 • Výsledky 2. kola přijímacího řízení na obor s talentovou zkouškou – zde

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do oborů ukončovaných závěrečnou zkouškou (učebních oborů) H – 3-leté učební obory

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do oborů ukončovaných závěrečnou zkouškou (učebních oborů) E – 3-leté učební obory

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do oborů ukončovaných závěrečnou zkouškou (učebních oborů) E – 2-leté učební obory


 • Vyhlášení 2.kola přijímacího řízení na obor s talentovou zkouškou – zde
 • Kritéria 2.kola přijímacího řízení na obor s talentovou zkouškou – zde

 • Výsledky 1. kola přijímacího řízení na obor s talentovou zkouškou – zde
 • Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2019/2020 – zde
 • Kritéria přijímacího řízení pro 19/20 – 1. kolo – obory ukončované maturitní zkouškou – zde
 • Kritéria přijímacího řízení pro 19/20 – 1. kolo – obory ukončované závěrečnou zkouškou (učební obory) – zde