خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم خرید vpn خرید vpn خرید کریو

Organizace školního roku

Název dokumentu: Harmonogram školního roku 2017/2018

Označení dokumentu: D-3101-01

Poznámky:

a, v harmonogramu nejsou uvedeny mimorozvrhové akce pro žáky (exkurze, výlety);

b, v případě, že k 1. 9. 2017 nejsou stanoveny konkrétní termíny konání plánovaných akcí, je tato skutečnost uvedena v poznámce k jednotlivým měsícům.

Září 2017

4.                     zahájení školního roku 2017/2018 (dle rozpisu)

4. – 5.              třídnické hodiny (dle rozpisu)

4. – 8.              MZk (společná část) – didaktické testy a písemné práce

5.                     školení BOZP a PO žáků 1. ročníků

5.                     zahájení výuky dle rozvrhu pro 2. – 4. ročníky

6.                     zahájení výuky dle rozvrhu pro 1. ročníky

11.                   MZk – praktická zkouška (profilová část)

13. – 15.          MZk – ústní část (profilová a společná část)

18.                   ZZk – písemná část

19. – 21.          ZZk – praktická část

22.                   ZZk – ústní zkoušky

27.                   prezentační výstava SŠ Karlovarského kraje – COPV Na hrázi 1

27.                   volno vyhlášené ředitelem školy

28.                   Den české státnosti (státní svátek ČR)

29.                   volno vyhlášené ředitelem školy

Říjen 2017

2.                     předávání výučních listů a vysvědčení o ZZk

2.                     předávání maturitních vysvědčení a protokolů

26. – 27.          podzimní prázdniny

31.                    termín zveřejnění kritérií přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou pro školní rok 2017/2018

Listopad 2017

10.                   termín uzavření docházky a klasifikace za 1. čtvrtletí

13.                   pedagogická klasifikační porada 1. čtvrtletí

17.                   Den boje za svobodu a demokracii (státní svátek ČR)

22.                   rodičovské schůzky

24. – 25.          den otevřených dveří

30.                   termín podání přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou pro šk. rok 18/19

Prosinec 2017

1.                     nejzazší termín odevzdání přihlášek k jarnímu termínu MZk

4.                     ZZk – písemná část

5. – 7.              ZZk – praktická část

8.                     ZZk – ústní zkoušky

13.                   předávání výučních listů a vysvědčení o ZZk

23.                   zahájení vánočních prázdnin

 Leden 2018

1.                     Den obnovy samostatného českého státu (státní svátek ČR)

2.                     ukončení vánočních prázdnin

3.                     zahájení výuky v kalendářním roce 2018

12.                   talentová zkouška pro obor UŘSHN

20.                   den otevřených dveří

26.                   termín uzavření klasifikace za 1. pololetí

27.                   maturitní ples

29.                   pedagogická klasifikační porada 1. pololetí

31.                   předání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí

31.                   termín zveřejnění kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 (obory vzdělání bez talentové zkoušky)

Únor 2018

2.                     pololetní prázdniny

12. – 18.          jarní prázdniny

Březen 2018

1.                     termín podání přihlášek do denní formy vzdělávání pro šk. rok 2018/2019

23.                   náhradní termín uzavření klasifikace za 1. pololetí

23.                   setkání zaměstnanců u příležitosti Dne učitelů

29. – 30.          velikonoční prázdniny

Duben 2018

2.                     Velikonoční pondělí (státní svátek ČR)

12. – 28.          1. kolo přijímacích zkoušek pro 4leté obory ukončované MZk a nástavbové studium

13.                   termín uzavření docházky a klasifikace za 3. čtvrtletí

16.                   pedagogická klasifikační porada za 3. čtvrtletí

18.                   rodičovské schůzky

20.                   termín uzavření docházky a klasifikace končících ročníků maturitních oborů

23.                   pedagogická rada pro kočnící ročníky marutiních oborů

25.                   předání vysvědčení žákům končních ročníků maturitních oborů

Poznámka:

Harmonogram praktické části MZk není k 1. 9. 2017 stanoven.

Termín maturitní písemné práce z ČJL není MŠMT k 1. 9. 2017 stanoven.

Konkrétní termíny 1. kola přijímacích zkoušek nejsou MŠMT k 1. 9. 2017 stanoveny.

Květen 2018

1.                     Svátek práce (státní svátek ČR)

8.                     Den osvobození (státní svátek ČR)

25.                   uzávěrka končících ročníků učebních oborů (2. a 3. ročníky E/H oborů)

28.                   pedagogická rada pro končící ročníky učebních oborů (2. a 3. ročníky E/H oborů)

31.                   předání ročníkových vysvědčení žákům končících učebních oborů

Poznámka:

Harmonogram jarní části MZk (společná část), je MŠMT k 1. 9. 2017 obecně stanoven.

Ve dnech 2. – 15. 5. 2018 proběhnout didaktické testy a písemné práce. Ústní zkoušky mohou proběhnout od 16. 5. do 10. 6. 2018.

Termíny druhého a dalších kol přijímacích zkoušek nejsou k 1. 9. 2017 stanoveny.

Červen 2018

1.                     ZZk – písemná část

4. – 12.            ZZk – praktická část

13. – 15.          ZZk  – ústní zkoušky

18. – 22.          sportovně turistický kurz žáků 3. ročníků maturitních oborů

19.                   předávání výučních listů a vysvědčení o ZZk

22.                   termín uzavření docházky a klasifikace za 2. pololetí

25.                   pedagogická klasifikační porada 2. pololetí

29.                   ukončení výuky, předávání ročníkových vysvědčení žákům nekončících ročníků

Poznámka:

Termíny druhého a dalších kol přijímacích zkoušek nejsou k 1. 9. 2017 stanoveny.

Červenec 2018

2.                     zahájení hlavních prázdnin

Srpen 2018

28. – 31.          doklasifikace/opravné zkoušky šk. roku 2017/2018

 

 

Zpracovali Ing. Nováková/Ing. Vaníková/Ing. Šumpich

 

V Chebu dne 21. 8. 2017                                                                              Mgr. Tomáš Mašek, v. r.

 

 

 

 

[/one_half_last]