خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم خرید vpn خرید vpn خرید کریو

Organizace školního roku

Harmonogram školního roku 2016/2017

Označení dokumentu: D-3101-01

Poznámky:

a, v harmonogramu nejsou uvedeny mimorozvrhové akce pro žáky (exkurze, výlety);

b, v případě, že k 1. 9. 2016 nejsou stanoveny konkrétní termíny konání plánovaných akcí, je tato skutečnost uvedena v poznámce k jednotlivým měsícům.

Září 2016

1.                     zahájení školního roku 2016/2017 (dle rozpisu)

1.                     MZk (společná část) – didaktický test MAT, písemná práce ANJ

2.                     MZk (společná část) – didaktický test a písemná práce ČJL

1. – 2.              třídnické hodiny (dle rozpisu)

2.                     školení BOZP a PO žáků 1. ročníků

5.                     MZk (společná část) – didaktický test ANJ/NEJ, písemná práce NEJ

5.                     zahájení výuky dle rozvrhu

12.                   MZk – praktická zkouška (profilová část)

13. – 16.          MZk – ústní část (profilová a společná část)

19.                   ZZk – písemná část

20. – 21.          ZZk – praktická část

22. – 23.          ZZk – ústní zkoušky

27.                   předávání výučních listů

29.                   předávání maturitních vysvědčení a protokolů

Říjen 2016

26. – 27.          podzimní prázdniny

28.                   Den vzniku samostatného československého státu

31.                              termín zveřejnění kritérií přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou pro školní rok 2017/2018

Listopad 2016

3.                     prezentační výstava SŠ Karlovarského kraje – COPV Na hrázi 1

3.                     volno vyhlášené ředitelem školy

11.                   termín uzavření docházky a klasifikace za 1. čtvrtletí

14.                   pedagogická klasifikační porada 1. čtvrtletí

17.                   Den boje za svobodu a demokracii

18.                   volno vyhlášené ředitelem školy

23.                   rodičovské schůzky

25. – 26.          den otevřených dveří

30.                   termín podání přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

 

 

Prosinec 2016

2.                     ZZk – písemná část

5. – 6.              ZZk – praktická část

7.                     ZZk – ústní zkoušky

9.                     předávání výučních listů

23.                   zahájení vánočních prázdnin

24.                   Štědrý den

25.                   První svátek vánoční

26.                   Druhý svátek vánoční

Leden 2017

1.                     Den obnovy samostatného českého státu

3.                     zahájení výuky v kalendářním roce 2017

15.                   talentová zkouška pro obor UŘSHN

14.                   den otevřených dveří

20.                   termín uzavření klasifikace za 1. pololetí

21.                   maturitní ples

23.                   pedagogická klasifikační porada 1. pololetí

31.                   předání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí

31.                   termín zveřejnění kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 (obory vzdělání bez talentové zkoušky)

Únor 2017

3.                     pololetní prázdniny

6. – 12.            jarní prázdniny

 

Březen 2017

3.                     náhradní termín uzavření klasifikace za 1. pololetí

15.                   termín podání přihlášek do denní formy vzdělávání pro šk. rok 2017/2018

24.                   setkání zaměstnanců u příležitosti Dne učitelů

 

Duben 2017

12.                   termín uzavření docházky a klasifikace za 3. čtvrtletí

13.                   velikonoční prázdniny

14.                   Velký pátek

17.                   Velikonoční pondělí

18.                   pedagogická klasifikační porada za 3. čtvrtletí

19.                   rodičovské schůzky

 

Poznámka:

Harmonogram jarní části MZk (praktická část) není k 1. 9. 2016 stanoven.

Termíny přijímacích zkoušek nejsou k 1. 9. 2016 stanoveny.

 

Květen 2017

1.                     Svátek práce

8.                     Den osvobození

24.                   uzávěrka končících ročníků učebních oborů (2. a 3. ročníky E/H oborů)

25.                   pedagogická rada pro končící ročníky učebních oborů (2. a 3. ročníky E/H oborů)

31.                   předání ročníkových vysvědčení žákům končících učebních oborů

 

Poznámka:

Harmonogram jarní části MZk (společná část), je k 1. 9. 2016 obecně stanoven.

Ve dnech 2. – 15. 5. 2017 proběhnout didaktické testy a písemné práce. Ústní zkoušky mohou proběhnout od 16. 5. do 10. 6. 2017.

 

Termíny přijímacích zkoušek nejsou k 1. 9. 2016 stanoveny.

 

Červen 2017

2.                     ZZk – písemná část

5.   – 9.            ZZk – praktická část

14. – 16.          ZZk  – ústní zkoušky

19. – 23.          sportovně turistický kurz žáků 3. ročníků maturitních oborů

21.                   předávání výučních listů

23.                   termín uzavření docházky a klasifikace za 2. pololetí

26.                   pedagogická klasifikační porada 2. pololetí

30.                   ukončení výuky, předávání ročníkových vysvědčení žákům nekončících ročníků

 

Poznámka:

Termíny přijímacích zkoušek nejsou k 1. 9. 2016 stanoveny.

 

Červenec 2017

 

Srpen 2017

29. – 31.          opravné zkoušky šk. roku 2016/2017

 

Poznámky

Tři dny ředitelského volna nejsou k 1. 9. 2016 stanoveny.

Termíny uzavření docházky a klasifikace, pedagogické rady a vydání vysvědčení žáků končících ročníku oborů vzdělání ukončovaných maturitní zkouškou (MZk) budou stanoveny dodatečně.

 

Zpracovali Ing. Nováková/Ing. Vaníková/Ing. Šumpich

 

V Chebu dne 21. 8. 2016                                                                               Mgr. Tomáš Mašek, v. r.

 

 

 

 

[/one_half_last]