خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم خرید vpn خرید vpn خرید کریو

Historie a současnost

Profil školy

Integrovaná střední škola Cheb, p. o. je významným regionálním centrem odborného vzdělávání, které pro školní rok 2017/2018 nabízí 21 oborů vzdělání ukončovaných maturitní i závěrečnou zkouškou.

Škola patří mezi vzdělávací instituce se zaměřením na obory technické (strojírenství, výpočetní technika, elektrotechnika, stavebnictví), řemeslné, ekonomické, stravování a služby. Unikátní součástí školy je obor uměleckořemeslné stavby hudebních nástrojů.

Škola poskytuje žákům velmi kvalitní zázemí (odborné a IT učebny, dílny, Technologické centrum, robotizační pracoviště), materiální vybavení (audiovizuální technika, PC, učební pomůcky) a kvalifikovaný učitelský sbor.

Součástí ISŠ Cheb, p. o. je i autoškola, svářečská škola, školní jídelna a domov mládeže.

Škola poskytuje stipendia žákům vybraných oborů.

Škola má žákovský parlament.

 

Historie

Prvopočátky školy sahají do roku 1949, kdy se zde vyučoval obor Mechanik opravář pro stavební stroje – do rejstříku škol byla však zapsána 21. 8. 1952.

Roku 1955 vzniká učňovská zemědělská škola vyučující dva obory:

  • Mechanik opravář
  • Traktorista mechanizátor

Od roku 1958 přibyl obor Opravář zemědělských strojů.

Postupně se začala slučovat učiliště z okolních měst a obcí a vzniklo Střední odborné učiliště zemědělské:

  • Opravář zemědělských strojů
  • Chovatel/ka hospodářských zvířat
  • Traktorista mechanizátor

V roce 1979 začíná škola provozovat konzultační středisko České zemědělské univerzity v Praze.

1. 1. 1992 se změnil název na Střední integrovanou školu Cheb.

1. 7. 2006 byly připojeny další školy:

  • Střední odborná škola hudebních nástrojů Luby
  • Střední odborná škola Cheb
  • Střední odborné učiliště řemesel Cheb