خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم خرید vpn خرید vpn خرید کریو

Nabídka nepotřebného majetku

Integrovaná střední škola Cheb, p. o.

zveřejňuje záměr pronájmu volných prostor sloužících k podnikání ve vlastnictví Karlovarského kraje a ve správě Integrované střední školy Cheb, p.o. (dále jen ISŠ Cheb).

Jedná se o prostory dílen, skladových prostor, kanceláří a sociálního zázemí  na p. č. st. 2338, budova č. p. 2700, zastavěná plocha 1403 m2. Vytápění – plyn, elektřina 220/380 V, objekt je chráněn proti vniknutí elektronickým zabezpečením, stav udržovaný, nutné drobné investice

Doba nájmu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.

Žádosti na pronájem výše uvedeného nebytového prostoru zasílejte do 11. 12. 2017 do 10:00 na adresu Integrovaná střední škola, p.o., Obrněné brigády 2258/6, 35002 Cheb.

Žádost bude zaslána v obálce označené popisem – Nabídka pronájmu objektu Podhradská 2466/88a – Neotvírat a bude označena identifikačními údaji zájemce.

Nabídky budou otevřeny dne 11.12.2017 hned po skončení termínu na podání nabídek. Zájemci se mohou zúčastnit otevírání nabídek.

Kritériem pro výběr zájemců bude: ­ předmět podnikání v nabízeném nebytovém prostoru (musí být v souladu s územním plánem Cheb).

 

Žádost o pronájem nebytového prostoru musí obsahovat:

přesnou adresu a označení nebytového prostoru s údaji uvedenými ve zveřejněném záměru na pronájem nebytového prostoru­

přesnou specifikaci účelu pronájmu nebytového prostoru v souladu s podnikatelským a společenským záměrem žadatele

přesné stanovení požadované doby nájmu a výpovědní doby (v případě smlouvy na dobu určitou – max 5 let), základní údržba, úklid, drobné opravy a investice jdou na vrub nájemce, stejně tak investice sloužící k nájemci k realizaci jeho činnosti

základní popis dosavadní podnikatelské činnosti

nabídkovou výši měsíčního nájemného - minimální výše měsíčního nájemného je 30000,- + náklady na energie

číslo účtu a název peněžního ústavu pro finanční styk s pronajímatelem

 

Pronajímatel si vyhrazuje zrušit tuto nabídku bez udání důvodů ve všech fázích až do podpisu smlouvy – schválení smlouvy podléhá schválení ze strany majitele Karlovarského kraje.

Objekt je možné si prohlédnout na základě předchozí domluvy s p. Rechem (734522683). Doplnující dotazy na email adamec@iss-cheb.cz

 

Ing. Mgr. Petr Adamec
zástupce ředitele pro provozně-technický úsek