خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم خرید vpn خرید vpn خرید کریو

Aktuality: Soutěže/projekty

Mezinárodní tónová soutěž 2017 - aktualizováno

 • Výsledky – zde
 • Fotogalerie – zde
 • Zpráva v tisku – zde

Pozvánka tónová soutěž 2017

 • Pozvánka – zde
 • Pozvánka (de) – zde

Vzdělání praxí

Vážené žačky,

Vážení žáci,

dovolte mi, abych Vás tímto informoval o tom, že od 5.5.2017 se do projektu Vzdělávání praxí mohou zapojit také absolventi, kteří jsou evidováni na ÚP, a to jak ti letošní, tak také ti, kterým se dosud po ukončení studia nepodařilo najít zaměstnání (max. do 2 let od ukončení studia). Vzdělávání praxí je nejen pro absolventy skvělou příležitostí, jak získat cenné zkušenosti a do budoucna obstát před konkurencí na pracovním trhu, o čemž svědčí dosažené výsledky. Téměř 50 % účastníků obdrželo od svého poskytovatele pracovní nabídku a dalších 20 % obdrželo nabídku od jiného zaměstnavatele.

Absolventi se s námi mohou vzdělávat v případě, že jsou evidováni na Úřadu práce ČR jako uchazeči či zájemci o zaměstnání. Podrobné informace je možné nalézt v Metodickém pokynu č. 2, který je k dispozici na našich webových stránkách www.vzdelavanipraxi.cz nebo v Databázi projektu v sekci Ke stažení. Do projektu se tak mohou zapojit i osoby  – absolventi, kterým byla z tohoto důvodu v minulosti zamítnuta přihláška na vzdělávání praxí. Nyní se mohou znovu přihlásit. Aktuálně je možné se přihlásit k více než 100 nabídkám vzdělávání praxí ze všech krajů České republiky.

Bližší informace můžete získat na našich webových stránkách nebo mne můžete kontaktovat telefonicky či e-mailem.

S přáním hezkého dne

Ing. Josef Písecký

Regionální projektový manažer – Karlovarský a Plzeňský kraj

Závodní 152

360 18 Karlovy Vary

+420 778 538 256

josef.pisecky@fdv.cz

www.vzdelavanipraxi.cz

Národní kolo soutěže T-PROFI

 • Bližší informace – zde

SOUTĚŽ INSTALATÉR ROKU, krajské kolo: 21.března 2017

Pod záštitou Ing.Jaroslava Bradáče, člena rady KK pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy

 • Výsledky soutěže – zde
 • Informace k soutěži- zde
 • Přihláška – zde

O nejlepšího žáka školy

Ředitel ISŠ Cheb, příspěvkové organizace, vyhlašuje pro 2. pololetí školního roku 2016/2017 soutěž o

NEJLEPŠÍHO ŽÁKA ŠKOLY

Do soutěže se může přihlásit každý žák, který splní níže uvedené podmínky:

 1. Účastník soutěže je žákem nižšího než závěrečného ročníku jakéhokoli oboru vzdělání. Vzdělávání od 1. ročníku ve střední škole bezprostředně navazuje po ukončení povinné školní docházky a žák v průběhu vzdělávání žádný ročník neopakuje.
 2. Omluvená nepřítomnost žáka nesmí pro hodnocené období tj. od 1. 2. 2017 do 23. 6. 2017 přesáhnout v úhrnu 70 hodin a to jak v teoretickém, tak v praktickém vyučování.
 3. Žák nesmí mít za hodnocené období sníženou známku z chování a nesmí mu být uděleno výchovné opatření zaviněné porušením povinností stanovených školním řádem.
 4. Na konci školního roku je žák hodnocen ze všech předmětů, vykazuje průměr do 2,00 včetně a zároveň není z žádného předmětu hodnocen nedostatečně.

Při shodě splněných ukazatelů bude pořadí určeno následujícími pomocnými kritérii:

 • studijní průměr;
 • počet zameškaných/omluvených hodin;
 • počet udělených pochval.

 

Řádně vyplněnou a třídním učitelem potvrzenou přihlášku do soutěže podá žák do sekretariátu školy nejpozději do 27. 6. 2017 (ke stažení – zde).

 

Po vyhodnocení přihlášek bude nejúspěšnějšímu žákovi zároveň s ročníkovým vysvědčením předána cena pro výherce tj. tablet GoGEN TA 7700 QUAD – bližší informace k ceně na stránkách

http://www.gogen.cz/dotykovy-tablet-gogen-ta-7700-quad-cerny/z380548/

 

 

V Chebu dne 16. 1. 2017

 

Tomáš Mašek, ředitel školy